Åsa Borglund

Åsa Borglund

Utbildningshandläggare

Om mig

Programhandläggare för optikerprogrammet, magisterprogrammet för optometri, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Handläggare för Utbildningsnämnden CNS (UN CNS).

Jag handlägger och samordnar bl a ärenden som gäller

 • kursplaner för kurser inom CNS egna program, inför UN-beslut
 • kursplaner för ”programnära” kurser (kopior av programkurser), inför UN-beslut
 • ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier, valbara kurser och del av program, inför PD-beslut
 • UN CNS återrapportering av utbildningsuppdraget
 • UN CNS budget/ resursfördelning
 • UN CNS kvalitetsplan och aktivitetsplan för utbildningskvalitet
 • UN CNS delegationsordning
 • kursuppdrag till och från CNS
 • övriga ärenden till UN CNS
 • protokoll UN CNS
 • programwebbar för institutionens program

Utbildningskansliet på CNS

Institutionens gemensamma administration för utbildning på grund- och avancerad nivå är samlad i CNS utbildningskansli på plan 5 i Widerströmska huset på Campus Solna. Här arbetar institutionens GUA, en utbildningskoordinator, en programstudievägledare och en programhandläggare, som också är handläggare för UN CNS.

Vi arbetar från oktober 2021 i olika utsträckning hemifrån, själv finns jag i allmänhet på kontoret mån-tis-ons ojämna veckor, ons-tors jämna veckor. Vi är dock självklart flexibla, så tveka inte att kontakta oss för att boka ett möte på plats eller digitalt, beroende på vad som passar dig.

CNS är programansvarig institution för KI:s magisterprogram i klinisk optometri, optikerprogrammet, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Institutionen har också vissa kursuppdrag åt andra program, av vilka kursen ”Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke” (30 hp) på läkarprogrammets termin 9 är det mest omfattande. Sist men inte minst står institutionen för en stor andel av KI:s uppdragskurser, och ett mindre antal fristående kurser.

Loading bibliometrics...