Åsa Borglund

Åsa Borglund

Utbildningshandläggare

Om mig

Programhandläggare för optikerprogrammet, magisterprogrammet för optometri, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Handläggare för Utbildningsnämnden CNS (UN CNS).

Jag handlägger och samordnar bl.a. ärenden som gäller

 • kursplaner för kurser inom CNS egna program, inför UN-beslut
 • kursplaner för ”programnära” kurser (kopior av programkurser), inför UN-beslut
 • ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier, valbara kurser och del av program, inför PD-beslut
 • UN CNS återrapportering av utbildningsuppdraget
 • UN CNS budget/ resursfördelning
 • UN CNS kvalitetsplan och aktivitetsplan för utbildningskvalitet
 • UN CNS delegationsordning
 • kursuppdrag till och från CNS
 • övriga ärenden till UN CNS
 • protokoll UN CNS
 • programwebbar för institutionens program

Jag finns i allmänhet på kontoret måndagar och onsdagar, samt varannan tisdag. Övrig tid jobbar jag hemifrån men är självklart flexibel, så tveka inte att kontakta mig för att boka ett möte på plats eller digitalt, beroende på vad som passar dig!