Åsa Bonnard

Anknuten till Forskning

MD, PhD, Otosurgeon and Senior consultant at Karolinska University Hospital, Head of the SweChole research team and a member of SweEar quality registry research team.

Om mig

Jag arbetar som öronkirurg på Medicinsk Enhet för Öron, Näs och hals, Hörsel och Balans, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Min forskningsinriktning inriktar sig mot sjukdomar och tillstånd som påverkar örat och hörsel. Jag är forskargruppsledare för projektet SweChole som inkluderar en nationell registerstudie och en lokal patientstudie om sjukdomen Kolesteatom där vi ska titta på riskfaktorer, genetik, komplikationer och livskvalitet. Förutom detta är jag engagerad i kvalitetsregisterforskning inom Svenskt öronkiururgiskt register, SÖR, har projekt inom barnaudiologisk forskning inom SCAPA-gruppen samt forskning runt syndrom som påverkar örat och hörsel, bla Turner syndrom.