Om mig

Jag arbetar på förhandlingsenheten på centrala HR-avdelningen. Vi ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet och sluter lokala kollektivavtal. Vi ansvarar också för central samverkan med våra fackliga organisationer, driver och samordnar KI:s löneöversynsprocess och genomför den årliga lönekartläggningen samt hanterar omställnings- och arbetsbristärenden. Jag är tillsammans med Carolina Ström och Jenny Wärnlund en av tre kontaktpersoner och ansvarar för institutionsgrupp KI Nord (samt LIME), KIB och Danderyd, inom arbetsrättsliga frågor och anställningsvillkor gentemot lokal HR, AC och prefekt. Jag ansvarar också för granskning och frågeställningar för utlandsstationeringar (URA).

Jag har sedan 2018 arbetat på HR-avdelningen och innan dess 4 år som lokal HR på institution. 

Utbildning

Magisterexamen inom Personal, Arbete och Organisation (PAO), Stockholms universitet.