sjolander_arvid_foto_gunilla_sonnebring.jpg

Arvid Sjölander

Professor

Om mig

Jag arbetar för närvarande med både metodologisk och tillämpad forskning. Min metodologiska forskning rör främst metoder för kausalinferens i observationella studier, analysmetoder för syskonstudier, samt dubbelt robusta skattningsmetoder. Jag bistår med statistisk expertis inom flera forskningsfält, såsom genetisk epidemiologi och näringsepidemiologi.

Utbildning

  • 2002 MSc i Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan
  • 2004 MSc i Matematisk Statistik från Stockholms Universitet
  • 2009 PhD i Biostatistik från Karolinska Institutet