Profilbild

Arkan S Sayed-Noor

Professor/överläkare

Om mig

Jag är född 1973 i Bagdad, Irak. Där studerade jag medicin mellan 1991 och 1997. Jag kom till Sverige 1999 och började arbeta som AT-läkare 2001 efter avklarad motsvarande läkarexamen på Karolinska institutet. Mellan 2003 och 2008 tjänstgjorde jag som ST-läkare i ortopedi vid Sundsvalls sjukhus. Under denna period var jag även doktorand vid Umeå universitet. Jag disputerade 2008 och sedan blev docent och universitetslektor 2013 vid samma universitet. Jag blev professor i ortopedi vid Umeå universitet 2019. 

Den 1:a feb 2021 tillträdde jag som professor/överläkare i ortopedi vid inst. för klinisk forskning och utbildning, KI/SÖS. 

Under mina år som läkare har jag haft enormt intresse för klinisk forskning och utbildning. Som ortoped har jag mest sysslat med protes- och frakturkirurgi för nedre extremiteterna, ffa höft- och knäleden. Jag har även haft förmånen att forska på stora patientgrupper inkluderade i olika kvalitetsregister. 

Jag har stora ambitioner att fortsätta driva klinisk- och register baserad forskning på Södersjukhuset, ett fantastiskt sjukhus med enorm forskningspotential.  

Loading bibliometrics...