Professional shot highres

Antero Vieira Silva

Postdoktor

Om mig

Postdoktor inom riskbedömning, med fokus på blandningar och benchmark dos-respons modellering metoden.

 

Jag är en driven och passionerad ERT-certifierad toxikolog som för närvarande forskar på Institutet för miljömedicin (IMM). Jag är öppet till nya samarbete och projekt, som om du skulle vilja diskutera några av dina idéer, vänligen kontakta mig via mejlet!

 

Jag har expertis i att använda benchmark dosrespons modellerings approach för risk- och farokarakterisering, särskilt med fokus på effekter och utfall av kemisk exponering för human hälsa.

 

Jag har forskat på kemiska blandningar, med fokus på PFAS, PCB och bisfenoler, men även med fokus på dos-respons-modellering i läkemedelsutvecklingssyfte.

 

Mejla mig gärna om du vill komma i kontakt!

 

 

Publikationer under de senaste åren:

Vieira da Silva A., Ringblom J., Lindh C., Scott K., Jakobsson K., Öberg M. (2020). A Probabilistic Approach to Evaluate the Risk of Decreased Total Triiodothyronine Hormone Levels following Chronic Exposure to PFOS and PFHxS via Contaminated Drinking Water. Environmental Health Perspectives 128(7). https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP6654

 

Vieira da Silva A., Norinder U., Liiv E., Platzack B., Öberg M., Törnqvist E. (2021). Associations between clinical signs and pathological findings in toxicity testing. ALTEX - Alternatives to animal experimentation 38https://doi.org/10.14573/altex.2003311

 

Vieira da Silva, A., Ringblom R., Moldeus P., Törnqvist E., Öberg M. (2021). Benchmark dose-response analyses for multiple endpoints in drug safety evaluation. Toxicology and Applied Pharmacology 433. https://doi.org/10.1016/j.taap.2021.115732

 

Vieira da Silva, A., Chu I., Feeley M., Bergman Å., Håkansson H., Öberg M. (2022). Dose-dependent toxicological effects in rats following a 90-day dietary exposure to PCB-156 include retinoid disruption. Reproductive Toxicology 107. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2021.09.012

 

Norgren K., Tuck A., Vieira da Silva A., Burkhardt P., Öberg M., Munic Kos V. (2022). High throughput screening of bisphenols and their mixtures under conditions of low-intensity adipogenesis of human mesenchymal stem cells (hMSCs). Food and Chemical Toxicology 161. https://doi.org/10.1016/j.fct.2022.112842 

 

På gång:

Vieira da Silva A., Chu I., Håkansson H., Öberg M. (manuscript). Relative potency factors for polychlorinated biphenyls (PCBs).