Professional shot highres

Antero Vieira Silva

Postdoktor

Om mig

Postdoktor inom Toxikologi, med fokus på riskbedömning av kemikalier och kemikalieblandningar. Expert på benchmark dos-respons modellering metoden.

 

Jag är en driven och passionerad ERT (European Registered Toxicologist) som för närvarande forskar på Institutet för miljömedicin (IMM). Jag är öppet till nya samarbete och projekt, som om du skulle vilja diskutera några av dina idéer, vänligen kontakta mig via mejlet! Jag kan toxikologi men också läkemedels utveckling,  baserad på tidigare erfarenhet och forskning.

 

Jag har expertis på benchmark dos-respons modelleringsapproach för kemisk risk- och farokarakterisering, särskilt med fokus på effekter och utfall av kemisk exponering för human hälsa. Jag är också expert på vetenskaplig skrivande och kommunikation.

 

Jag har forskat på kemiska blandningar, med fokus på PFAS, PCBs och bisfenoler, men även med fokus på dos-respons-modellering i läkemedelsutvecklingssyfte.

 

Jag är engagerad på Professional Development working group på Karolinska Institutets Postdoc Association (KIPA) och vunnit två priser och två stipendier, inklusive US Society of Toxicology "People's choice"-pris i 3-minuterststävlingen (2022).

 

Mejla mig gärna om du vill komma i kontakt, bolla idéer och diskutera möjligheter för samarbete!

 

 

Publikationer under de senaste åren:

Norgren K., Tuck A., Vieira da Silva A., Burkhardt P., Öberg M., Munic Kos V. (2022). High throughput screening of bisphenols and their mixtures under conditions of low-intensity adipogenesis of human mesenchymal stem cells (hMSCs). Food and Chemical Toxicology 161. https://doi.org/10.1016/j.fct.2022.112842 

Vieira da Silva, A., Chu I., Feeley M., Bergman Å., Håkansson H., Öberg M. (2022). Dose-dependent toxicological effects in rats following a 90-day dietary exposure to PCB-156 include retinoid disruption. Reproductive Toxicology 107. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2021.09.012

Vieira da Silva, A., Ringblom R., Moldeus P., Törnqvist E., Öberg M. (2021). Benchmark dose-response analyses for multiple endpoints in drug safety evaluation. Toxicology and Applied Pharmacology 433. https://doi.org/10.1016/j.taap.2021.115732

Vieira da Silva A., Norinder U., Liiv E., Platzack B., Öberg M., Törnqvist E. (2021). Associations between clinical signs and pathological findings in toxicity testing. ALTEX - Alternatives to animal experimentation 38https://doi.org/10.14573/altex.2003311

Vieira da Silva A., Ringblom J., Lindh C., Scott K., Jakobsson K., Öberg M. (2020). A Probabilistic Approach to Evaluate the Risk of Decreased Total Triiodothyronine Hormone Levels following Chronic Exposure to PFOS and PFHxS via Contaminated Drinking Water. Environmental Health Perspectives 128(7). https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP6654

 

 

 

På gång:

Vieira da Silva A., Chu I., Håkansson H., Öberg M. (manuscript). Relative potency factors for polychlorinated biphenyls (PCBs).

Brunken L.*, Vieira da Silva A.*, Öberg M. (manuscript). Arbete inom Critical Effect Size-delen av benchmark dos-respons modellering (metodologiskt arbete). *delad först författareskap