PhD student in Risk Assessment, focusing on benchmark dose modelling

Antero Vieira Silva

Postdoktor

Om mig

Doktorand i riskbedömning, med fokus på Benchmark-dosmodelleringsmetoden.

Jag är en driven och passionerad toxikolog som för närvarande forskar på Institutet för miljömedicin (IMM). Jag är öppet till nya samarbete och projekt, som om du skulle vilja diskutera några av dina idéer, vänligen kontakta mig via mejlet!

Fokus för min forskning är att utvärdera och förbättra Benchmark-dosmodelleringen som ett verktyg för risk- och farokarakterisering. Jag är särskilt intresserad av potentiellt farliga effekter av kemisk exponering på människors hälsa. Just nu fokuserar jag på PFAS, PCB:er och dos-respons modellering inom läkemedelsutveckling.

Mejla mig gärna om du vill komma i kontakt!

 

Publikationer under doktorandstudierna:

Vieira da Silva A., Ringblom J., Lindh C., Scott K., Jakobsson K., Öberg M. (2020). A Probabilistic Approach to Evaluate the Risk of Decreased Total Triiodothyronine Hormone Levels following Chronic Exposure to PFOS and PFHxS via Contaminated Drinking Water. Environmental Health Perspectives 128(7). https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP6654

 

Vieira da Silva A., Norinder U., Liiv E., Platzack B., Öberg M., Törnqvist E. (2021). Associations between clinical signs and pathological findings in toxicity testing. ALTEX - Alternatives to animal experimentation 38https://doi.org/10.14573/altex.2003311

 

Vieira da Silva, A., Ringblom R., Moldeus P., Törnqvist E., Öberg M. (2021). Benchmark dose-response analyses for multiple endpoints in drug safety evaluation. Toxicology and Applied Pharmacology 433. https://doi.org/10.1016/j.taap.2021.115732

 

Vieira da Silva, A., Chu I., Feeley M., Bergman Å., Håkansson H., Öberg M. (2022). Dose-dependent toxicological effects in rats following a 90-day dietary exposure to PCB-156 include retinoid disruption. Reproductive Toxicology 107. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2021.09.012