PhD student in Risk Assessment, focusing on benchmark dose modelling

Antero Vieira Silva

Doktorand

Om mig

Doktorand i riskbedömning, med fokus på Benchmark-dosmodelleringsmetoden.

Jag är en driven och passionerad toxikolog som för närvarande utvecklar forskning vid Institutet för miljömedicin (IMM).

Fokus för min forskning är att utvärdera och förbättra Benchmark-dosmodelleringen som ett verktyg för risk- och farokarakterisering. Jag är särskilt intresserad av potentiellt farliga effekter av kemisk exponering på människors hälsa. Just nu fokuserar jag på PFAS och PCB substanser, men är även intresserad av läkemedelsutveckling.

Mejla mig gärna om du vill komma i kontakt!

 

Publikationer under doktorandstudierna:

Silva, A. V., Ringblom, J., Lindh, C., Scott, K., Jakobsson, K., & Öberg, M. (2020). A Probabilistic Approach to Evaluate the Risk of Decreased Total Triiodothyronine Hormone Levels following Chronic Exposure to PFOS and PFHxS via Contaminated Drinking Water. Environmental Health Perspectives128(7), 076001-11. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP6654

 

Silva, A. V., Norinder, U., Liiv, E., Platzack, B., Öberg, M., & Törnqvist, E. (2020). Associations between clinical signs and pathological findings in toxicity testing. ALTEX - Alternatives to animal experimentation, 38https://doi.org/10.14573/altex.2003311

Loading bibliometrics...