anna_bild.jpg

Anna Schandl

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och har arbetat i många år med intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Där startade jag bland annat en uppföljningsmottagning för överlevande intensivvårdspatienter. År 2013 blev jag medicine doktor. Idag är jag aktiv som forskare i forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap. Jag är också huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för fem doktorander.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har tidigare haft en tydlig klinisk förankring och har varit fokuserad på fysisk, psykologisk och kognitiv återhämtning efter akut livshotande sjukdom och intensivvård. Min nuvarande forskning är fokuserad på hälso-relaterad livskvalitet hos patienter som opererats för matstrupscancer. Jag arbetar främst med data insamlad från nationella kohortstudier.

Utbildning

  • 2013 Doktorsexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet.  Titel: ”Physical and psychological problems after critical illness – prediction, detection and treatment” Huvudhandledare: Peter Sackey
  • 2012 Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  • 2001 Kandidatexamen i vårdvetenskap, Vårdhögskolan i Uppsala
  • 1997 Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Vårdhögskolan i Göteborg
  • 1993 Allmän hälso-och sjukvårdsutbildning, Vårdhögskolan i Östersund  

Akademiska priser och utmärkelser

Patientsäkerhetspriset, Stockholms Läns Landsting 2012 och 2015 Bemötandepriset, Stockholms Läns Landsting 2011 Karolinapriset, Karolinska Universitetssjukhuset 2011  

Loading bibliometrics...