Skip to main content

Om mig

Med dr i fysioterapi sedan 2005 och därefter en master i medicinsk pedagogik 2013. Är anställd som adjunkt vid sektionen för fysioterapi sedan 2015. Efter fysioterapeutexamen 1993 arbetade jag en tid i USA varifrån jag också har amerikansk sjukgymnastexamen. Efter hemkomsten arbetade jag vid dåvarande Huddinge sjukhus, geriatriska kliniken fram till 2009. Mellan 2005 och 2009 delade jag min anställning mellan sjukhuset och fysioterapeutprogrammet vid KI. Mellan 2009 och 2015 arbetade jag som professionsutvecklare vid Fysioterapeuterna där jag bland annat ansvarade för fysioterapeuternas specialistordning och var samordnare för förbundets olika sektioner (specialistföreningar). Deltog i flera arbetsgrupper med inriktning mot kvalitet och förbättringar i hälso- och sjukvård. Arbetet innebar även många kontakter med myndigheter med beslutsfattare, andra professionsförbund samt internationellt arbete inom fysioterapi. Mitt forskningsintresse har växlat från äldre med fokus på motorik och kognition till lärande med fokus på professionsutveckling, livslångt lärande och reflekterande praktik.

Förtroendeuppdrag:

Ledamot i sektionen för äldres hälsa 2008-2009

Ledamot i fysioterapeutprogrammets programnämnd 2006-

Ledamot i styrelsen för Svenskt Forum för vårdkvalitet 2009- 2013

Deltagare i arbetsgruppen i nätverket Nationell plattform för förbättringskunskap 2009-2015

Ledamot i pedagogiska akademin KI 2016

Forskningsbeskrivning

Min forskning inom äldre har handlat om motorikstörningar hos personer som utvecklar demenssjukdom. Forskningen tog sin utgångspunkt i kliniskt arbete vid minneskliniken på Huddinge sjukhus. Efter disputationen började jag undervisa och blev engagerad i frågor kring undervisning och lärande med tonvikt på reflekterande praktik som verktyg för utveckling.

Pedagogiska meriter

Kursledare i fysioterapeutprogrammet termin 1, 4 och 6

Kursledare för magisterprogram i demenskunskap för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Kursledare för uppdragsutbildning riktat till hälso- och sjukvårdspersonal i kommuner

Föreläsare i på andra utbildningsorter ,föreningar, konferenser

Utbildning

Sjukgymnast 1993

Amerikansk sjukgymnast examen 1994

Med dr 2005

MSc medicinsk pedagogik 2013

Framtidens utbildningsledare 2017

Akademiska priser och utmärkelser

Gun & Bertil Stohnes forskningsstipendium 2005

Loading bibliometrics...