Om mig

  • Forskningsadministratör
  • VIL koordinator
  • Utbildningsekonomi

Karolinska sedan 2010, IMM till november 2018, sedan enheten för logopedi.

Studier:

  • Jollerkoll
  • KHAST/Karolinska Handball study
  • KIC/Karolinska Football Injury Cohort
  • STONE/STockholm Neck Trial
  • MINT /Manual Intervention Trial

Jag har utfört research för en hälsoekonomisk aspekt av en tidigare utförd RTC, samt varit medförfattare i ett Study Protocol för STONE.

Ekonom i Stiftelsen Riskminder samt deltagit i framtagande av prototyp av visualiseringssystem för gen-miljö interaktioner för RA patienter. 

Utbildad ekonom med erfarenhet från revision och consulting. 

 

 

Loading bibliometrics...