Om mig

Jag är professor i oral hälsa, enhetschef och programdirektor för tandhygienistprogrammet respektive påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik.

Jag har en vårdlärarutbildning (1993) och filosofie magisterexamen i vårdpedagogik (1998). 2006 disputerade jag på hur stress, ängslan och depression kan påverka den gingivala inflammationen och parodontit (tandlossning). 2008 blev jag universitetslektor och 2013 docent i oral vetenskap.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar i huvudsak om inflammation och Crohns sjukdom, i ett annat projekt undersöker vi fototerapi på orala bakterier och inflammation. Jag bedriver kvalitativ forskning kring patienters upplevelse av dentala implantat samt pedagogisk forskning där jag varit involverad i utveckla pedagogiska modeller i undervisning och lärande.

Jag är partner i ett Erasmus+ projekt (2015-2017) som handlar om att utforma en preventiv modell om profylaktisk tandvård bland barn och ungdomar i Rumänien samt att öka kunskapen bland tandvårdspersonal och bland andra professioner.

Jag är koordinator för ett annat Erasmus+ projekt (2015-2018) där syftet är bland annat att utveckla en europeisk utbildningsplattform för tandhygienister, stärka tandhygienistens profession och att bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om munhälsa för allmänheten.

Pedagogiska meriter

År 2014 blev jag invald i den Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet.

Utbildning

Jag undervisar på tandhygienistprogrammet och påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik. Jag handleder också på magister- och forskarnivå.

Jag har ett starkt intresse för pedagogisk utveckling och arbetar med att utveckla studentaktiva metoder för att skapa dynamiska lärandemiljöer. Min roll är att vara pedagogisk ledare och stimulera studenter och medarbetare att utveckla pedagogiska aktiviteter. Att arbeta interprofessionellt är en mycket angelägen del i undervisningen och en utmaning inom professionen som bidrar till en mer holistisk syn på patientbehandlingen. Som ansvarig för tandhygienistprogrammen är det viktigt att möta omvärldens, det vill säga avnämarnas behov av munhälsovårdande insatser samt att vi integrerar undervisning och forskning på internationell nivå.