Skip to main content
bra.jpg

Ann-Helen Patomella

Lektor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är arbetsterapeut och har en doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, Arbetsterapi på Karolinska Institutet. Jag disputerade 2008 med en avhandling med titeln: Driving ability among people with stroke, developing assessments and exploring the lived experience. Jag arbetar som lektor, utbildningsansvarig, ställföreträdande sektionschef och forskare på sektionen för Arbetsterapi.

Jag har tidigare undervisat och forskat på University of Sydney, Faculty of Health Science och har internationellt samarbete med University of Malta. På fritiden umgås jag med familjen.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom arbetsterapi och handlar främst om personer med kognitiva nedsättningars möjligheter att köra bil, instrumentutveckling, prevention av stroke och utmaning och möjilgheter med användadet av vardagsteknologi.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar främst om mätinstrument, arbetsterapi samt vetenskapliga metoder. Jag är kursansvarig för kurs inom EuMaster i arbetsterapi.

Utbildning

1998 Arbetsterapeutexamen

2002 Magisterexamen i Arbetsterapi

2008 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap

Loading bibliometrics...