porträttbild av Anna Nyman

Anna Nyman

Om mig

Jag är doktorand på Enheten för logopedi sedan 2016. Mitt avhandlingsarbete undersöker tal- och språksvårigheter hos små barn med neurologiska utvecklingsavvikelser. Halvtidsseminarium genomfördes 2019.

Jag arbetar kliniskt som logoped på Habilteringscenter Söderstaden inom Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting. Mitt kliniska arbete rör framför allt barn och ungdomar med medfödda funktionsnedsättningar som cerebral pares, flerfunktionsnedsättning, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning.

Forskningsbeskrivning

Joller som prediktor för tal- och språksvårigheter hos barn med medfödda funktionsnedsättningar

Tidigare forskning har visat att hur barn jollrar kan säga något om deras kommande tal- och språkutveckling. I mitt avhandlingsprojekt följer jag tal- och språkutvecklingen hos barn med neurologiska utvecklingsavvikelser från ett till fem års ålder. Ett av syftena är att undersöka om studier av joller kan förutsäga tal- och språkutvecklingen och hjälpa till att tidigt identifiera barn i behov av språkligt stöd.

Behandling för små barn med cerebral pares och tal- och språksvårigheter

Trots att många barn med cerebral pares har tal- och språksvårigheter, finns det få studier som utvärderar behandling av svårigheterna vetenskapligt. I mitt avhandlingsprojekt ingår en behandlingsstudie där effekten av en föräldraimplementerad behandling av små barn med cerebral pares och tal- och språksvårigheter undersöks.

Övergripande om mitt doktorandprojekt

I min forskning är jag särskilt intresserad av tal- och språksvårigheter vid funktionsnedsättningar som visar sig tidigt i barns utveckling – ofta genom en försenad eller avvikande utveckling av motorik, kommunikation och samspel. I det övergripande begreppet ”Tidiga neurologiska utvecklingsavvikelser” innefattas barn som får diagnoser som t ex cerebral pares, genetiska syndrom eller intellektuell funktionsnedsättning.

Dessa funktionsnedsättningar innebär en ökad risk för tal- och språksvårigheter. Tal- och språksvårigheter hos barn kan till exempel medföra ett svårförståeligt tal, innebära svårigheter att använda rätt ord för att uttrycka det man vill, eller svårigheter att förstå det som andra säger. Hos en del barn är svårigheterna så stora att barnet aldrig lär sig prata. Tal- och språksvårigheter innebär ofta en stor påverkan på livskvaliteten.

Pedagogiska meriter

Jag deltar i undervisning på logopedprogrammet i flertalet olika kurser. Jag är ansvarig för strimman om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK är ett samlingsnamn för olika typer av kommunikationshjälpmedel och –metoder som används av personer som inte kan göra sig förstådda med tal i den utsträckning de behöver. Jag undervisar också om karaktäristik, diagnostik och behandling av tal- och språkstörningar vid medfödda neurologiska funktionsnedsättningar.

Utbildning

Logopedexamen från Lunds universitet 2008.

Masterexamen i logopedi från Karolinska Institutet 2015.

Antagen till forskarutbildning vid Karolinska Institutet 2016.

Loading bibliometrics...