Om mig

Jag är arbetsterapeut och disputerade år 2010 vid Karolinska Institutet i ämnet Medicinsk Vetenskap, inom ämnesområdet Pediatrisk vetenskap. Titeln på min avhandling är: Performing bimanual activities in everyday life – experiences of children with unilateral cerebral palsy. Jag undervisar och forskar vid avdelningen för arbetsterapi. 

Min nuvarande forskning berör personer med Intellektuell Funktionsnedsättning (IF) som har stöd för boende och arbete enligt LSS-lagen. En stor del av forskningen bygger på samskapande av kunskap tillsammans med personer med IF.