Om mig

Jag är arbetsterapeut och blev år 2010 Medicine Doktor vid Karolinska Institutet i ämnet Medicinsk Vetenskap, inom ämnesområdet Pediatrisk vetenskap. Titeln på min avhandling är: Performing bimanual activities in everyday life – experiences of children with unilateral cerebral palsy. Jag arbetar som adjunkt och biträdande programdirektor på sektionen för Arbetsterapi.