Annika Sjövall

Annika Sjövall

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Annika Sjövall är kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar deltid som processledare för kolorektalcancerprocessen på Regionalt Cancercentrum samt på Centrum för Cancerrehabilitering, där hon startat en mottagning för bäckencancerrehabilitering. Annika disputerade 2007 med en avhandling om koloncancer och hennes fortsatta forskning är fokuserad på olika aspekter av kolorektalcancer. De egna projekten har på senare år framför allt riktats mot funktionsproblem efter behandling av kolorektalcancer. Annika har också flera pågående internationella samarbetsprojekt med jämförelser av resultat mellan nordiska länder och övriga världen.

Annika Sjövall är sedan 2008 ordförande i regionala vårdprogramgruppen för kolorektalcancer och sedan många år ledamot i styrgruppen för Svenska Kolorektalcancerregistret, varifrån data till många av hennes studier hämtats.