Annika Sjövall

Annika Sjövall

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Annika Sjövall är kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar deltid som processledare för kolorektalcancerprocessen på Regionalt Cancercentrum samt på Centrum för Cancerrehabilitering, där hon startat en mottagning för bäckencancerrehabilitering. Annika disputerade 2007 med en avhandling om koloncancer och hennes fortsatta forskning är fokuserad på olika aspekter av kolorektalcancer. De egna projekten har på senare år framför allt riktats mot funktionsproblem efter behandling av kolorektalcancer. Annika har också flera pågående internationella samarbetsprojekt med jämförelser av resultat mellan nordiska länder och övriga världen.

Sedan några år är en stor del av Annikas forskning inriktad på rehabilitering efter cancer i lilla bäckenet. Annika driver också ett forskningsprojekt kring bred genetisk testning av biopsier av kolorektalcancer för att öka den diagnostiska informationen och därmed kunna individualisera behandlingsstrategin.