Om mig

Jag arbetar som studievägledare och som enhetschef över NVS utbildningskansli.

På kansliet arbetar utbildningsadministratörer, utbildningshandläggare, studievägledare och forskarutbildningssamordnare. Vårt uppdrag är att ge utbildningsadministrativt stöd åt NVS sju avdelningar. Att fungera som ett verksamhetsstöd för NVS program, fristående kurser, uppdragsutbildning samt NVS Utbildningsnämnd. Att vara en resurs för NVS studenter samt att ge administrativt stöd åt NVS forskarutbildning. För mer information om NVS utbildningskansli, se länk: https://ki.se/nvs/utbildningskansliet-nvs

Vi är fler studievägledare som arbetar med KI:s specialistsjuksköterskeprogram. För mer information om programmen se länk: https://utbildning.ki.se/student/specialistsjukskoterskeprogrammen