Om mig

Jag arbetar som studievägledare och som enhetschef över utbildningskansliet på NVS. Kansliets uppdrag är att kvalitetssäkra verksamhetsstödet till NVS program och till institutionens sju sektioner. Här arbetar studievägledare, utbildningsadministratörer, utbildningshandläggare och forskarutbildningssamordnare med övergripande verksamhet för de program och de kurser som NVS ansvarar över.