Annika Jouper

Annika Jouper

Administratör

Administratör och samordnare för avdelningen för Immunolog och allergi - Solna

Om mig

Jag är avdelningsadministratör för Immunologi och allergi, där jag tar hand om 8 stycken forskargruppsledare och cirka 60 stycken doktorander, Postdok, studenter och anknutna läkare etc.

Mina arbetsuppgifter i samarbete med KI Ekonomi/HR (Institutionen för Medicin - Solna):

-Ekonomi; projekt, fakturering, IT-faktura, rekvireringar. -Personalärenden; nyanställda, stipendiater, utlägg, sjukanmälan, beställer resor.  -Beställer: passerkort för BioClinicum. -IDAC-administratör; återställer KI lösenord, återställningskod till "appen microsoft authenticator". -Web-administratör: uppdaterar hemsidan. -ALF/sjukhuset; fakturering, EK-poster, Logistic. -Disputationer -Bokar lokaler i BioClinicum och KI.

Postadress: Annika Jouper/ Forskargrupp Gunnar Nilsson/ NKS BioClinicum - J7:30 Visionsgatan 4,  171 64 Solna

Besöksadress: NKS BioClinicum/  Plan 07  (J7:30) Akademiska stråket 1, 171 64 Solna  

 

 

 

Loading bibliometrics...