Profilbild Annika Ericson

Annika Ericson

Doktorand

Om mig

Legitimerad fysioterapeut, MSc. Arbetar kliniskt som fysioterapeut på Motoriklab, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om de sensoriska systemens betydelse för motoriken hos barn och ungdomar med cerebral pares. Min huvudhandledare är Cecilia Lidbeck. 

Utbildning

Kandidatexamen i Sjukgymnastik från Umeå Universitet, Advanced Master`s Degree in Developmental Disabilities från New York University, USA