Annika Bäck

Annika Bäck

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är  affilierad till forskargruppen PROCOME vid MMC, LIME. Jag jobbar också med implementeringsmetodik på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

Forskningsbeskrivning

Min avhandling undersökte lokalpolitikers och socialtjänstlednings perspektiv på implementeringen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 

Jag är också delaktig i forskning kring att bygga implementeringskapacitet i organisationer inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst och annan kommunal verksamhet.

Utbildning

PhD

Magister i Folkhälsovetenskap med Hälsoekonomi