Annika Bäck

Annika Bäck

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är doktorand i forskargruppen PROCOME vid MMC, LIME. Jag jobbar också med implementeringsmetodik på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

Forskningsbeskrivning

Min avhandling undersöker lokalpolitikers och socialtjänstlednings perspektiv på implementeringen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Studierna belyser faktorer som chefer uppfattar påverkar implementeringen av evidensbaserad praktik, vilken roll och vilka åtgärder som politiska nämnder vidtar för att stödja implementeringen. En av studierna undersöker om politiska nämnder kan bli hjälpta i att stötta implementeringen av evidensbaserad praktik genom en intervention som tar sikte på att öka nämndernas förmåga, motivation och möjlighet.

Jag är också delaktig i forskning kring att bygga implementeringskapacitet i organisationer inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst.

Utbildning

Magister i Folkhälsovetenskap med Hälsoekonomi