Annika Alm-Pfrunder

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Medicine licentiat, sjuksköterska med inriktning anestesi samt verkar som lärare vid Karolinska Institutet (KI)med erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser och utbildningsprogram. Min forskning utgår primärt från jämlik vård i den prehospitala vårdkedjan. Förutom funktionen som lärare har jag även arbetat parallellt som specialistsjuksköterska inom anestesi. Idag är jag anknuten till Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet och ingår i forskningsgruppen Ambulerad omvårdnad.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom prehospital vård som omfattar patientens akuta vårdkedja; ambulanspersonalens bedömning och omhändertagande vid höftfrakturer och vid vård till patienter som inte talar eller förstår svenska eller engelska.

Pedagogiska meriter

Erfarenhet av utbildning på sjuksköterskeprogrammet termin 3, 5 och specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård vid vid Karolinska Institutet. 

Utbildning

Publikationer

Prehospital emergency care nurses' strategies while caring for patients with limited Swedish-English proficiency

Alm-pfrunder Ab, Falk Ac, Vicente V, Lindström V. Journal of clinical nursing 2018;27(19-20):3699-3705

.Ambulance personnel's management of pain for patients with hip fractures; based on ambulance personnel's gender and years of experience

Pfrunder Aa, Falk Ac, Lindström V. nternational journal of orthopaedic and trauma nursing 2017;27():23-27

Prehospital management of traumatic brain injury patients--a gender perspective

Falk Ac, Alm A, Lindström V. International emergency nursing 2015;23(3):250-3

Has increased nursing competence in the ambulance services impacted on pre-hospital assessment and interventions in severe traumatic brain-injured patients?

Falk Ac, Alm A, Lindström V. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2014;22():20-

Annika Alm Pfrunder

annika.alm@ki.se eller analm.pfr@gmail.com