Skip to main content
dsc01603_-_copy.jpg

Annicka Hedman

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Mellan 2010 och 2017 var jag verksam vid sektionen för arbetsterapi, först som doktorand och därefter som postdoktor/adjunkt. 

Sedan 2018 är jag anställd som forskningsledare inom äldrefrågor vid FoU Nordost, och fortsatt anknuten till sektionen för arbetsterapi.

Forskningsbeskrivning

Jag ingår i CACTUS forskargrupp som leds av professor Louise Nygård, och min forskning handlar om användning av vardagsteknik hos äldre med kognitiv svikt.

Övergripande syftet med forskningsprojektet jag är involverad i är att öka kunskapen om hur förutsättningarna ser ut för att bibehålla och underlätta kompetent användning av vardagsteknik bland äldre med kognitiv svikt.

Loading bibliometrics...