Annica Dominicus

Annica Dominicus

Statistiker

Om mig

Jag är statistiker med en forskarutbildning i matematisk statistik och har sedan 2006 arbetat som biostatistiker inom olika sjukdomsområden och i olika roller. På Karolinska Institutet arbetar jag i Elizabeth Arkemas forskargrupp, samt med CLINICUM nod Solna och CLINICUMs centrala funktion.

Mer information om mig hittar du i den engelska versionen.