Skip to main content

Annika Bäck

Forskningsbeskrivning

Forskarstudent inom fälten medical management och implementering. Jag forskar kring hur lokala politiker och högre ledning inom socialtjänsten påverkar implementeringen av evidensbaserad praktik.

Utbildning

Magister i Folkhälsovetenskap med Hälsoekonomi

Loading bibliometrics...