anneli_foto.jpg

Anneli Julander

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som forskare på enheten för arbetsmiljötoxikologi.Sedan 2016 har jag en egen forskargrupp som fokuserar på hur toxiska och allergena metaller ineragerar med huden och orsakar lokala skador, som kontaktallergi, eller upptag av metallen genom huden. Vi är en interdisciplinär grupp som kombinerar olika analytiska tekniker inom vår forskning. För en fullständig beskrivning av vår forskning hänvisas till den engelska sidan.   

Utbildning

2000 Master of Science i biologi, Stockholms Universitet, Sverige.

Titel: Bioaccumulation and elimination of flame retardant PBDE-47 in the Baltic tellenid clam, Macoma Baltica.

2005 Fil. Dr. i miljövetenskap, Örebro Universitet, Sverige

Titel: Exposure to brominated flame retardants in electronics recycling - air and human plasma levels. 

2014 Docent i arbets- och miljömedicin