Foto av Anneli Eriksson - kvinna med blont hår och vit tröja

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist

forskningsspecialist inom global katastrofmedicin, Phd, sjuksköterska, specialiserad inom anestesisjukvård.

Om mig

Anneli Eriksson är forskningsspecialist i forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser på Institutionen för global folkhälsa. Inom forskningområdet global katastrofmedicin fokuserar hon särskilt på behovsbedöming, metoder för att mäta och förutse katastrofmedicinska behov, samt utvärdering av katastrofmedicinska insatser. Hon är även programdirektör för Erasmus Mundus masterprogrammet Public Health in Disasters

2020 försvarade Anneli sin doktorsavhandling vid Universitetet i Bergen. Hon har även en Master i internationell hälsa och är utbildad sjuksköterska, specialiserad inom anestesisjukvård.

Anneli har arbetat med Läkare utan Gränser (MSF) sedan 1995. Hon har arbetat på uppdrag i flera länder, bland annat i ett flertal utbrott av Ebola i västra och östra Afrika, och har även varit ordförande för Läkare utan Gränser Sverige. Hon gör även utvärderingar av Läkare utan gränsers medicinska projekt.  

Forskningsbeskrivning

Annelis forskning fokuserar på olika sätt att förutse och mäta allvarlighetsgrad och behov i olika katastrofer (needs assessment). 

För närvarande arbetar Anneli med forskningsprojektet Societies at Risk, som leds av Uppsala universitet och är ett sammarbete mellan sju svenska och utländska universitetet. I projektet studeras hur samhällen påverkas av konflikter, med fokus på ekonomi, hälsa, sociopsykologiska faktorer, tillgång till vatten, tvångsförflyttning och politiska institutioner. Annelis fokus ligger på hälsa i konflikter.   

Pedagogiska meriter

  • Public Health in Disasters
  • Actors and Priorities in Disaster Response
  • Evaluation of Humanitarian Assistance

Utbildning

  • Doctor Philos, Ph.D, University of Bergen, 2020 
  • Master in International Health, International Child Health unit (IMCH), Uppsala University, 2010
  • Anaesthesia nursing Stockholm’s nursing school, Huddinge, 1997
  • Nursing, Linköping Health University, 1990

Akademiska priser och utmärkelser

Florence Nightingales International Achievement Award, by International Council of Nurses (ICN) and the Florence Nightingale International Foundation (FNIF), 2007