Foto av Anneli Eriksson - kvinna med blont hår och vit tröja

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist

Registered Nurse, Ph.D

Om mig

Anneli Eriksson är sjuksköterska, specialiserad inom anestesisjukvård, och har en Master i internationell hälsa. Hon försvarade sin doktorsavhandling 2020 vid Universitetet i Bergen. I dagsläget arbetar hon som projektledare i en forskargrupp som arbetar med sjukvård och hälsa i samband med katastrofer här på Karolinska Institutet. Anneli koordinerar forskningsstöd, samt koordinerar och utvärderar kurser inom internationell katastrofmedicin och respons inom katastrofsjukvård. 2014 organiserade hon kortare kurser för medicinsk och icke-medicinsk personal som skulle arbeta i Västafrika.

Anneli började arbeta med Läkare utan Gränser (MSF) år 1995 och har sedan dess gjort många fältarbetesinsatser i ett flertal länder, senast under Ebolautbrottet i Liberia 2014. Hon har arbetat i olika roller på Läkare utan Gränsers Sverigekontor. I tre år genomförde och utvecklade Anneli Läkare utan Gränsers utvärderingar av deras humanitära arbete i olika områden. Under den tiden utvecklade och förestod hon även en utvärderingsenhet på Läkare utan Gränsers operativa centrum i Bryssel. I fyra år var Anneli ordförande för Läkare utan Gränser Sverige. För närvarande är hon styrelsemedlem i Läkare utan Gränser – Operativt centrum Bryssel.

Forskningsbeskrivning

Annelis forskning fokuserar på olika sätt att förutse och mäta allvarlighetsgrad och behov i olika katastrofer. Hon har utvecklat ett poängsystem (score) för allvarlighetsgrad i komplexa akutsituationer, som gör det möjligt att jämföra allvarlighetsgrad och behov mellan olika pågående akutsituationer runt om i världen.

Pedagogiska meriter

 • Public Health in Disasters
 • Actors and Priorities in Disaster Response
 • Maternal and Child Nutrition
 • Treatment of Acute Malnutrition in Low Resource Settings
 • Evaluation of Humanitarian Assistance

Utbildning

 • Doctor Philos, Ph.D, University of Bergen, 2020 
 • Master in International Health, International Child Health unit (IMCH), Uppsala University, 2010
 • Human rights and democracy, Theology School, Stockholm, 2007 
 • Anaesthesia nursing Stockholm’s nursing school, Huddinge, 1997
 • Nursing, Linköping Health University, 1990
 • Other studies, selected courses:
 • Philosophy of Science and research ethics. Karolinska Institutet, 2016
 • How to conduct systematic reviews and meta-analyses, Karolinska Institutet, 2015
 • Severe Acute Malnutrition (SAM): Challenges and enigmas, Copenhagen university, 2013
 • Epidemiology in Complex Humanitarian Emergencies, Emory University and CDC Atlanta, 2013
 • Teaching and learning in higher education, Karolinska Institutet, Stockholm, 2013
 • Peace and conflict studies:  Uppsala university, 2006 
 • Nutrition for children and women in low-income countries, Uppsala university, IMCH, 2005
 • ALNAP Introductory/intermediate course:  Evaluation of Humanitarian Action (EHA), 2010
 • MSF Evaluation course, The MSF-Vienna evaluation unit, 2009

Akademiska priser och utmärkelser

Florence Nightingales International Achievement Award, by International Council of Nurses (ICN) and the Florence Nightingale International Foundation (FNIF), 2007