Om mig

Jag fick min doktorstitel i neurobiologi vid universitetet i Freiburg, Tyskland, men genomförde mina forkningsprojekt vid universitetssjukhuset i psykiatri och psykoterapi i Bern, Schweiz. För närvarande arbetar jag här som gästforskare vid avdelningen för klinisk geriatrik.

Forskningsbeskrivning

Jag använder MRT-baserade hjärnätverksanalyser i olika psykiatriska (huvudsakligen schizofrena) patientgrupper samt demenspatienter för att undersöka hur förändringar i strukturella och funktionella kopplingar mellan olika hjärnregioner korrelerar med patopsykologiska karaktärsdrag. Syftet är att identifiera känsliga knutpunkter i hjärnnätverket med transdiagnostik relevans för dessa skjukdomar, vilket i sin tur kan bidra till en bättre karaktärisering av olika subtyper av dessa skjukdomar.