Anne Wang Gottlieb

Anknuten till Forskning

Om mig

Anne Wang är läkare och doktorand i professor Lars Rydéns forskargrupp på Karolinska Institutet och har ett särskilt intresse för kardiologi och endokrinologi. Hon blev 2015 tilldelad en plats på Clinical Scientist Training Programme (tidigare MD/PhD-programmet) vilket ger delfinansiering för forskning i 4 år. Kort efter läkarexamen 2017 påbörjade hon forskar-AT på Karolinska Universitetssjukhuset vilket innebär ett års finansierad forskningstid. 

Forskningsbeskrivning

Anne Wangs doktorandstudier har projekttiteln ”Testosterone – of importance in dysglycaemia and cardiovascular disease?”. Avhandlingen syftar till att utforska på vilket sätt testosteron och andra könshormoner påverkar hjärtkärlsjuklighet och glukosrubbningar hos män och kvinnor. Genom genetisk forskning, epidemiologisk kartläggning och mekanistiska studier kommer frågor om prevalens, patofysiologi och långtidsprognos hos patienter med låga testosteronnivåer och kardiovaskulär sjukdom kunna kartläggas. Huvudhandledare är Linda Mellbin och bihandledare är Lars Rydén, Stefan Arver och Viveca Gyberg.

Utbildning

2015 - pågående Forskarutbildning, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet

2011 - 2017 Läkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm

Akademiska priser och utmärkelser

Stipendium för Bästa fria föredrag vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2015 för presentation om testosteronnivåer hos patienter med hjärtinfarkt. 

Loading bibliometrics...