img_5666.jpg

Anne Örtqvist

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag disputerade 2015 vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik med avhandlingen "Early life origins of asthma - genetic and environmental factors in twin and kin". Mina studier fokuserade på eventuella riskfaktorer före, under och strax efter graviditet för barnets senare hälsa. 

Jag är sedan 2018 ST-läkare vid Verksamheten för Obstetrik och Gynekologi vid Visby Lasarett, Gotland.

Parallellt med klinisk tjänstgöring är jag postdoc i Olof Stephanssons grupp inom Reproductive Epidemiology vid avdelningen för klinisk epidemiologi, vid Insitutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Solna.

Forskningsbeskrivning

Nuvarande forskningsområde

Mina nuvarande projekt fokuserar på hur vårdens uppbyggnad kan påverka möjligheterna till säker förlossningsvård för både mammor och barn. Vi har nyligen publicerat en studie som handlar om restid från hemmet till förlossningskliniker för födande i Sverige, och risken för att föda oplanerat utanför sjukhus samt komplikationer. I KI:s populärvetenskapliga podd Medicinvetarna avsnitt #70 svarar jag på Lyssnarfrågan om riskerna med att föda oplanerat utanför sjukhus. För mer information om studien se hela artikeln här.

Sista året har jag även fokus på COVID-19 under graviditet, där vi deltar i ett Skandinaviskt samarbetsprojekt under titeln "Scandinavian studies of COvid-19 in PrEgnancy" (SCOPE) med norska och danska forskare.  

Tidigare forskningsområde och genomförda projekt

Syftet med min avhandling var att studera möjliga orsaksfaktorer för astma hos barn. Genom att kombinera information från nationella register, frågeformulär och  prospektivt insamlad klinisk data, med tvilling- och syskonanalyser, vill vi hitta unika och delade miljö-och genetiska risk- och friskfaktorer som kan tänkas vara orsaken till varför en eller båda tvillingarna i ett tvillingpar, eller att ett eller flera syskon i en familj, insjuknar i astma. Fokus för studierna i min avhandling var framförallt fostertillväxt, samt exponering för antibiotika under fosterlivet och tidig barndom, och risken att utveckla astma och försämrad lungfunktion. Vidare utforskade vi ett potentiellt samband mellan antibiotika och tidigt insjuknande i inflammatorisk tarmsjukdom. Jag arbetade även med att validera astma som diagnos i de svenska nationella registren.

Relevanta publikationer

Preterm birth after the introduction of COVID-19 mitigation measures in Norway, Sweden and Denmark: a registry-based difference-in-differences study.

Oakley LL, Örtqvist AK, Kinge J, Hansen AV, Petersen TG, Söderling J, Telle KE, Magnus MC, Mortensen LH,  Nybo Andersen AM, Stephansson O, Håberg SE.

Am J Obstet Gynecol. 2021 Nov 11:S0002-9378(21)01231-X. doi: 10.1016/j.ajog.2021.11.034. 

 

Association between travel time to delivery unit and unplanned out-of-hospital birth, infant morbidity and mortality: A population-based cohort study

Örtqvist AK, Haas J, Ahlberg M, Norman M, Stephansson O. 

Acta Obstet Gynecol Scand 2021 Mar 29.  doi: 10.1111/aogs.14156.

Antibiotic use and the development of inflammatory bowel disease: a national case-control study in Sweden.

Nguyen LH, Örtqvist AK, Cao Y, Simon TG, Roelstraete B, Song M, et al.

The lancet Gastroenterology & hepatology. 2020;5(11):986-95.

Fetal and early life antibiotics exposure and very early onset inflammatory bowel disease: a population-based study.

Örtqvist AK, Lundholm C, Halfvarson J, Ludvigsson JF, Almqvist C.

Gut. 2019 Feb;68(2):218-225. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314352. Epub 2018 Jan 10. PMID: 29321166

Parental antibiotics and childhood asthma-a population-based study.

Örtqvist AK, Lundholm C, Fang F, Fall T, Almqvist C.

J Allergy Clin Immunol Pract. 2017 Sep - Oct;5(5):1451-1454.e4. doi: 10.1016/j.jaip.2017.03.009. Epub 2017 Apr 29. PMID: 28465011

Fetal Growth and Childhood Lung Function in the Swedish Twin Study on Prediction and Prevention of Asthma.

Örtqvist AK, Ullemar V, Lundholm C, Kuja-Halkola R, Magnusson PKE, Lichtenstein P, Hallberg J, Almqvist C.

Ann Am Thorac Soc. 2017 Jul;14(7):1147-1153. doi: 10.1513/AnnalsATS.201611-908OC. PMID: 28398078

Cohort Profile: Swedish Twin Study on Prediction and Prevention of Asthma (STOPPA).

Almqvist C, Örtqvist AK, Ullemar V, Lundholm C, Lichtenstein P, Magnusson PK.

Twin Res Hum Genet. 2015 Jun;18(3):273-80. doi: 10.1017/thg.2015.17. Epub 2015 Apr 22. PMID: 25900604

Individual maternal and child exposure to antibiotics in hospital - a national population-based validation study.

Almqvist C, Örtqvist AK, Gong T, Wallas A, Ahlén KM, Ye W, Lundholm C.

Acta Paediatr. 2015 Apr;104(4):392-5. doi: 10.1111/apa.12916. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25545741 

Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis.

Örtqvist AK, Lundholm C, Kieler H, Ludvigsson JF, Fall T, Ye W, Almqvist C.

BMJ. 2014 Nov 28;349:g6979. doi: 10.1136/bmj.g6979. Erratum in: BMJ. 2014;349:g7395. PMID: 2543293 

Validation of asthma and eczema in population-based Swedish drug and patient registers.

Örtqvist AK, Lundholm C, Wettermark B, Ludvigsson JF, Ye W, Almqvist C.

Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013 Aug;22(8):850-60. doi: 10.1002/pds.3465. Epub 2013 Jun 11. PMID: 23754713

Familial factors do not confound the association between birth weight and childhood asthma.

Ortqvist AK, Lundholm C, Carlström E, Lichtenstein P, Cnattingius S, Almqvist C.

Pediatrics. 2009 Oct;124(4):e737-43. doi: 10.1542/peds.2009-0305. Epub 2009 Sep 28. PMID: 19786434

Pedagogiska meriter

Sedan 2016 är jag ansvarig kurshållare och föreläsare för kursen i vetenskapsmetodik, som hålls årligen vid Visby Lasarett för alla ST-läkare oavsett specialitet.

Utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013
  • Med. Dr, Karolinska institutet, 2015
  • Postdoc inst. medicinsk epidemiologi och biostatistik, 2015-2018
  • Läkarlegitimation, 2018
  • ST-läkare inom obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Visby Lasarett, 2018-nuvarande
  • Postdoc Divinsionen för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2018-nuvarande
Loading bibliometrics...