img_5666.jpg

Anne Örtqvist

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är ST-läkare inom obstetrik och gynekologi vid Visby Lasarett och forskar inom reproduktiv epidemiologi. Sedan 2018 är jag affilierad till professor Olof Stephanssons forskargrupp vid avdelningen för klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin, Solna. 

Jag disputerade 2015 vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik med avhandlingen "Early life origins of asthma - genetic and environmental factors in twin and kin". 

Forskningsbeskrivning

Fokusområden

Mina nuvarande projekt fokuserar på SARS-CoV-2-infektion och vaccination under graviditet, där vi deltar i ett Skandinaviskt samarbetsprojekt under titeln "Scandinavian studies of COvid-19 in PrEgnancy" (SCOPE) med norska och danska forskare. Vi har bland annat undersökt om förekomsten av för tidig födsel har påverkats av olika grader av "lock downs", samt tittat på hur gravidas bakgrundsfaktorer påverkar risken för att testa positivt för SARS-CoV-2, samt undersökt vilka gravida som har vårdats på intensivvården pga COVID-19 under graviditet. Vi har i en artikel i JAMA påvisat att det inte föreligger några risker för graviditetskomplikationer efter COVID-19 vaccination under graviditet. Artikeln hittar du här samt kommentarer kring fynden rapporterade i svenska nyheter här: tv4; DN; SVD.

Ett annat forskningsområde handlar om trygg och säker förlossningsvård. Vi har publicerat en studie som handlar om risken för att föda oplanerat utanför sjukhus, relaterat till restid från hemmet. I KI:s populärvetenskapliga podd Medicinvetarna avsnitt #70 svarar jag på Lyssnarfrågan om riskerna med att föda oplanerat utanför sjukhus. För mer information om studien se hela artikeln här, samt kommentarer kring fynden i svenska nyheter här: DN; SVT. I en uppföljande studie har vi även visat att ökad restid från hemmet till förlossningen ökar sannolikheten för att genomgå ett planerat kejsarsnitt, vilket skulle kunna förklaras av ökad oro för att inte hinna fram till förlossningen i tid. För mer information om studien se hela artikeln här

Fokus för studierna i min avhandling var framförallt fostertillväxt, samt exponering för antibiotika under fosterlivet, och risken att utveckla astma och försämrad lungfunktion. Vidare utforskade vi ett potentiellt samband mellan antibiotika och tidigt insjuknande i inflammatorisk tarmsjukdom. Jag arbetade även med att validera astma som diagnos i de svenska nationella registren.

Utvalda publikationer

 

COVID-19

Severe COVID-19 during pregnancy in Sweden, Norway, and Denmark. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica; 2023.

Changes in preterm birth and stillbirth during COVID-19 lockdowns in 26 countries. Nat Hum Behav; 2023.

Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes. JAMA; 2022. 

COVID-19 vaccination in pregnant women in Sweden and Norway. Vaccine; 2022.

Fetal death after the introduction of COVID-19 mitigation measures in Sweden, Denmark and Norway: a registry-based study. Sci Rep; 2022. 

Preterm birth after the introduction of COVID-19 mitigation measures in Norway, Sweden and Denmark: a registry-based difference-in-differences study. Am J Obstet Gynecol; 2021.

Safe deliveries

More than time: travel time to the delivery ward and maternal outcomes – onset of labour, postpartum haemorrhage and obstetric anal sphincter injury. Public Health, 2023. 

Association between travel time to delivery unit and unplanned out-of-hospital birth, infant morbidity and mortality: A population-based cohort study Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica; 2021.

Antibiotics and infections during pregnancy and early childhood

Chorioamnionitis and risk of long-term neurodevelopmental disorders in offspring; a population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol; 2022.

Antibiotic use and the development of inflammatory bowel disease: a national case-control study in Sweden. The lancet Gastroenterology & hepatology; 2020.

Fetal and early life antibiotics exposure and very early onset inflammatory bowel disease: a population-based studyGut; 2019.

Parental antibiotics and childhood asthma-a population-based study. J Allergy Clin Immunol Pract; 2017.

Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis. BMJ; 2014.

Fetal growth and asthma/lung function

Fetal Growth and Childhood Lung Function in the Swedish Twin Study on Prediction and Prevention of Asthma. Ann Am Thorac Soc; 2017.

Validation of asthma and eczema in population-based Swedish drug and patient registers. Pharmacoepidemiol Drug Saf; 2013.

Familial factors do not confound the association between birth weight and childhood asthma. Pediatrics; 2009.

Twin and kin

Analysis of Neurodevelopmental Disorders in Offspring of Mothers With Eating Disorders in SwedenJAMA Netw Open; 2022.

Cohort Profile: Swedish Twin Study on Prediction and Prevention of Asthma (STOPPA). Twin Res Hum Genet; 2015.

 

Pedagogiska meriter

Under åren 2016-2022 var jag ansvarig kurshållare och föreläsare för kursen i vetenskapsmetodik, som hölls årligen vid Visby Lasarett för alla ST-läkare. Jag är även seminarieledare vid Forskarskolan i epidemiologi för kliniker, samt klinisk handledare för läkarstudenter från Uppsala Universitet under deras kliniska placering i obstetrik och gynekologi.

Utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013
  • Med. Dr, Karolinska institutet, 2015
  • Postdoc inst. medicinsk epidemiologi och biostatistik, 2015-2018
  • Läkarlegitimation, 2018
  • ST-läkare inom obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Visby Lasarett, 2018-nuvarande
  • Postdoc enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2018-2020
  • Affilierad forskare vid enheten för Klinisk Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2021-nuvarande