anne-h-berman_highres.jpg

Anne Berman

Adjunkt

Om mig

Jag är docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet. Min forskning kretsar kring utveckling, utvärdering och implementering av e-hälsointerventioner för problematiskt alkohol- och drogbruk, problemspelande och ohälsosamma levnadsvanor. Mellan 2015 och april 2019 var jag enhetschef för Stödlinjen för problemspelare och har nu en rådgivande roll (stodlinjen.se). Under 2018 lanserade jag, i samarbete med nationella experter, en svenskspråkig webbutbildning om problemspelande som riktar sig till personal inom kommuner samt hälso- och sjukvården, som möter personer med spelproblem. Jag har utvecklat frågeformulären DUDIT, DUDIT-E och Alcohol-E, screeninginstrument som används i hela Sverige samt i många andra länder, och som finns tillgängliga för allmänheten på självtestsajten eScreen.se. Jag är huvudförfattare till böckerna AUDIT och DUDIT- identifiera problem med alkohol och droger (Gothia, 2012, ny upplaga 2017), DUDIT-E och Alcohol-E: Samtala konstruktivt om droger och alkohol (Gothia, 2011), samt huvudredaktör för boken Kriminalvård i praktiken (Studentlitteratur, 2010). I 10 år var jag verksam som psykolog och psykoterapeut på Beroendecentrum Stockholm och är idag verksam som adjungerad lektor och forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, samt vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Jag blev omvald 2017 som ordförande i Svensk beteendemedicinsk förening efter tidigare ordförandeskap 2009-2015 och är ansvarig lärare för en MOOC (Massive Open Online Course), KIBEHMEDx, om beteendemedicin som ges gratis på edX plattformen sedan hösten 2014. Jag är sedan november 2018 President-Elect i International Society of Behavioral Medicine, och var tidigare  Education & Training Chair 2010-2018.

Forskningsbeskrivning

Digitala interventioner för att minska problematiskt alkohol- och drogbruk

 • eScreen.se - en minimal intervention med screening och återkoppling för både alkohol- och drogbruk. Gratis tjänst tillgänglig på http://www.escreen.se
 • Alkoholhjalpen.se - internetbaserad självhjälp via echange.rg1.se för hjälpsökande från allmänna befolkningen, en naturalistisk studie (stängd).
 • Alkoholhjalpen.se - internetbaserat stöd för förändring av alkoholvanor (stängd).
 • Mobila appar för att minska överkonsumtion av alkohol - studier bland universitetsstudenter. Just nu pågår en studie bland hjälpsökande i allmänna befolkningen (anmälan här).
 • Internetbehandling för att minska problematiskt alkoholbruk - en studie bland allmänna befolkningen (stängd).
 • Pågående studier inom psykiatrin om digitalt stöd till förändring av problematiskt alkoholbruk.
 • Pågående studier inom primärvård om digitalt stöd till hälsosamma levnadsvanor hos patienter med sökorsak psykisk ohälsa. 

Barn med föräldrar i fängelse

 • EU-projekt 2010-2012 där jag ansvarade för Sverigedelen, övriga länder: Rumänien, Tyskland, Storbritannien
 • Befolkningsstudie om välbefinnande och svårigheter bland svenska barn 11-17 år gamla inklusive föräldrarnas bedömning

Motiverande samtal inom beroendevården

 • En studie på narkotikaavgiftningsavdelning
 • Analys av patient- och behandlaruttalanden

 Utbildning i beteendemedicin

 • Pågående interprofessionell kurs i tillämpad beteendemedicin, KI
 • Internationell MOOC i Behavioral Medicine

Utbildning

Psykoterapeutlegitimation, 2007, Socialstyrelsen

Psykoterapeutexamen, 2007, Uppsala universitet

Fil dr, 2004, Psykologiska Insitutionen, Stockholms universitet

Psykologlegitimation, 1999, Socialstyrelsen

Psykologexamen, 1998, Psykologiska Insitutionen, Stockholms universitet

Grundläggande rättsutbildning, 1995, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet

Fil kand, 1980, psykologi & sociologi, Haifa University

Akademiska priser och utmärkelser

2018 - ISBM Distinguished Career Contribution Award in Behavioral Medicine.

2015 - EiNAR (Excellence in Neuroscience Research) pris för första KI MOOC, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

2008 Pris för bästa abstract i beteendemedicin, ICBM 2008 i Tokyo, Japan

2005 Pris för bästa avhandling i psykologi 2004, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

 

Loading bibliometrics...