Om mig

Jag arbetar som adjunkt på sektionen för omvårdnad. Min yrkesbakgrund är att jag är leg. sjuksköterska, specialistutbildad inom distriktsvård. Jag undervisar både inom sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningsprogrammet inriktning distrikt.

Forskningsbeskrivning

Utbildning

Medicine doktorsexamen, Doctor of Philosophy (PhD), Karolinska Institutet 2017 Medicine licentiatexamen, Licentiate of  Philosophy, Karolinska Institutet 2012 Filosofie magisterexamen med inriktning vårdpedagogik som huvudämne, Lärarhögskolan i Stockholm 1997 Distriktssköterskeutbildning, Karolinska Institutet 1999 Sjuksköterskeutbildning, Årstavikens skola 1983

Forskningsbeskrivning

Avhandlingens titel: "Samverkan och lärande kring sårbehandling – erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning".

Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska samverkan och kunskapsbildning vid sårbehandling inom primärvård och utbildning.  Studierna i avhandlingen visar att samverkan upplevs vara bristfällig och distriktssköterskor tar i praktiken ett stort ansvar med lite stöd vid sårbehandling av allmänläkare. Kunskapsutveckling vid sårbehandling baseras mestadels på erfarenhetsbaserat lärande. På studentnivå anser både sjuksköterske- och läkarstudenter att ökad samverkan skulle gynna patienters sårbehandling och de efterfrågar redan under grundutbildningen större möjligheter till samverkan.

 

Pedagogiska meriter

Publikationer

Olsson, M & Friman, A. Quality of life of patients with hard-to-heal leg ulcers: a review

of nursing documentation in primary care. British Journal of Community Nursing, 2020, Dec 1;25(Sup12):S13-S19. doi: 10.12968/bjcn.2020.25.Sup12.S12. Artikel: refereegranskat

Friman, A., Wiegleb Edström, D., Ebbeskog, B & Edelbring, S. General practitioners’ knowledge of leg ulcer treatment in primary healthcare: an interview study. Primary health care research and development, 2020 Sep 24;21:e34. Artikel: refereegranskat

Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. General practitioners'

perceptions of their role and their collaboration with district nurses in wound care.  Primary health care research and development, 2018, 19:1-8. Artikel: refereegranskat

Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. Attitudes and perceptions from

nursing and medical students towards the other profession in relation to wound care.  Journal of Interprofessional Care, 2017, 31(5):620-627. Artikel: refereegranskat.

Friman, A., Wahlberg, A.C., Mattiasson, A-C., & Ebbeskog, B. District nurses’ knowledge development in wound management: ongoing learning without organizational support. Primary Health Care Research & Development, 2014, 15(4):386-95. Artikel: refereegranskat.

Friman, A., Klang, B., & Ebbeskog, B. Wound Care by District Nurses at Primary Healthcare Centres – A Challenging Task without Authority or Resources, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2011, 25(3):426-34. Artikel: refereegranskat. 

Friman, A., Klang, B.,& Ebbeskog, B. Wound Care in Primary Health Care: District   nurses’ needs for co-operation and well-functioning organization, Journal of Interprofessional Care, 2010, 24(1):90-9. Artikel: refereegranskat. 

 

Konferensbidrag

Olsson, M & Friman, A. Patientens livskvalitet vid svårläkta bensår – en journalgranskning

av omvårdnads – dokumentation i primärvården, 2019, Konferensbidrag: refereegranskat.

Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring. General Practitioners’ 

Experiences of Their Knowledge Development in Wound Care. 2019, Konferensbidrag: refereegranskat.

Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. General practitioners' perceptions of  interprofessional collaboration and knowledge development in wound care, 2018, Konferensbidrag: refereegranskat.

Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. Conclusions from a joint training

activity in wound management.2015, Konferensbidrag: refereegranskat.  

Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. An effort to winding future

nurses and physicians together. Students’ joint learning about wound management, 2014, Konferensbidrag: refereegranskat. 

Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. A mixed methods approach to 

nursing and medical students’ attitudes towards collaboration in wound management, 2014, Konferensbidrag: refereegranskat

Friman, A., Klang, B., & Ebbeskog, B. District nurses' experiences of wound management in primary healthcare - organization and learning, 2013, Konferensbidrag: refereegranskat.

Friman, A., Wahlberg, A.C., Mattiasson, A-C., & Ebbeskog, B. District nurses wound care   management at primary healthcare centers - a struggle to develop knowledge, 2012, Konferensbidrag: refereegranskat.