Skip to main content
Anna Wahlberg picture

Anna Wahlberg

Postdoktor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är postdoc forskare med inriktning mot reproduktiv hälsa vid avdelningen för Reproduktiv hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på mödravård för utlandsfödda kvinnor och hur förlossningsutfall och upplevelser av vården kan förbättras.

För mer information om aktuella projekt: 

Emma - migration och barnafödande

Utbildning

Kandidatexamen Biomedicin, Uppsala universitet, 2011

Masterexamen Internationell hälsa, Uppsala universitet, 2013

Doktorsexamen Medicinsk vetenskap, Uppsala universitet, 2018

Loading bibliometrics...