Skip to main content

Anna Svensson-Raskh

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Leg Sjukgymnast, Specialistkompetens Intensivvård

MSc. med huvudområde klinisk medicinsk vetenskap.

Kliniskt verksam på IVA, NKS.

Forskningsbeskrivning

"MIDAS" - Mobilization Immediately after Abdominal Surgery.

Including

RCT about the respiratory effects of immediate mobilization, within 2 hours after abdominal surgery.

The patients and caregivers experiences of immediate mobilization - at the postoperative recovery unit.

Loading bibliometrics...