Skip to main content
Anna-Clara Hollander

Anna-Clara Hollander är leg. psykolog och forskare och studerar hur flyktingupplevelser och migration påverkar psykisk ohälsa och suicid och användning av psykiatrisk vård.

Anna-Clara Hollander

Forskare

Anna-Clara Hollander är leg. psykolog och forskare och studerar hur flyktingupplevelser och migration påverkar psykisk ohälsa och suicid och användning av psykiatrisk vård.

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är forskare och leg. psykolog och disputerade 2013 i psykiatrisk epidemiologi. Numera är jag aktiv i forskargruppen EPICSS (Epidemiology of PsychIatric Conditions, Substance use and Social environment) (https://ki.se/en/gph/epidemiology-of-psychiatric-conditions-substance-u…) och mitt forskningsfokus är psykisk ohälsa och suicid hos utrikesfödda. Innan jag började forska på Karolinska Institutet bodde och arbetade jag i Tadzjikistan 2006-2008 och undersökte PTSD och depression efter inbördeskriget där. Jag har även tillbringat tid som postdoc vid Division of Psychiatry, University College London.

Forskningsbeskrivning

Jag använder ofta hälso- och befolkningsregister för att studera hur flyktingupplevelser och migration påverkar psykisk ohälsa och risk för suicid (https://ki.se/en/phs/psychiatry-sweden-the-register- linkage-epicss-grupp). Förutom den registerbaserade epidemiologin gör jag även fältepidemiologiska studier för att studera tex papperslösas hälsa och har även bedrivit valideringsstudier av diagnoser i hälsoregister.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i ämnen som hälsa (inklusive psykisk hälsa) hos utrikesfödda, psykisk hälsa globalt och hälsa och etnicitet på kandidat-, magister- och doktorandnivå vid Karolinska Institutet.

Akademiska priser och utmärkelser

European Psychiatric Association Research Prize 2017 i kategorien “Biological correlates and treatments of mental disorders”.

Loading bibliometrics...