dahlerus_anna_dsc_0086_sir.jpg

Anna Dahlerus

Internationell koordinator

Om mig

Jag arbetar med internationalisering på en strategisk nivå för kommittén för utbildning och utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Som internationell koordinator fungerar jag som ett stöd i internationaliseringsfrågor för biomedicinska analytikerprogrammet, kandidat- och masterprogrammen i biomedicin samt KI:s övriga globala magister- och masterprogram. Jag koordinerar också Eurolife vid KI.

Loading bibliometrics...