Head shot of Anna Zorzet

Anna Zorzet

Samordnare

Strategisk processledare för Centrum för hälsokriser.

Om mig

Jag är strategisk processledare för Centrum för hälsokriser.  

Mitt arbete handlar om att sköta och utöka centrumets arbete, vilket bland annat innefattar operation management, strategisk planering, finansiering och mycket mer, tillsammans med centrumets chef Johan von Schreeb

Eftersom Centrum för hälsokriser fortfarande bara är inne på sitt första verksamhetsår, så ligger mycket av fokuset i mitt arbete på att skapa långsiktighet och stabilitet för centrumets arbete, se framåt och planera vad våra insatser ska leda till.  

Innan jag kom till KI var jag chef på  ReAct – Action on Antibiotic Resistance på Uppsala universitet och jag var också med och startade Uppsala Antibiotic Center (UAC) 

Jag svarar gärna på dina frågor om Centrum för hälsokriser och vårt arbete. Jag är också expert på antibiotikaresistens, framför allt med fokus på global advocacy and policy. 

Utbildning