Profile image

Anna Wiik

Assisterande lektor

Telefon:
Mobil:
070-209 11 48

Om mig

Jag är molekylärbiolog, har disputerat i fysiologi och är anställd som assisterande lektor på institutionen för laboratoriemedicin. 

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av hur könshormonerna påverkar olika vävnader. I ett samarbetsprojekt följer vi transindivider i samband med könshormonbehandling under ett år vilket ger möjlighet att studera om/hur könshormoner påverkar olika organsystem och skillnader i sjuklighet hos män och kvinnor såsom metabola förändringar, reglering av vaskulär funktion samt reglering av skelettmuskelmassa och fettvävnad. 

Utbildning

Sedan augusti 2023 är jag biträdande programdirektor för Biomedicinska analytiker programmet som, tillsammans med PD, ansvarar för det löpande arbetet på programmet.

Utöver det undervisar jag och är ansvarig för kurser inom anatomi och fysiologi.

 

Akademiska priser och utmärkelser

2023 tilldelades jag utmärkelsen Mäster - Till minne av Dan Grandér. Utmärkelsen Mäster utdelas till minne av Dan Grandér på förslag av kårmedlemmar en gång per år till en lärare – eller undantagsvis flera lärare – involverade i utbildningen av Karolinska Institutets studenter. Mäster tilldelas den lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.