Profile image

Anna Wiik

Assisterande lektor

Om mig

Jag är molekylärbiolog, har disputerat i fysiologi och är anställd som adjunkt på institutionen för laboratoriemedicin. 

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av hur könshormonerna påverkar olika vävnader. I ett sammarbetsprojekt följer vi transsexuella patienter före insättande av konträrt könshormon och under ett år av behandling vilket ger möjlighet att studera om/hur könshormoner påverkar olika organsystem och skillnader i sjuklighet hos män och kvinnor såsom metabola förändringar, reglering av vaskulär funktion samt reglering av skelettmuskelmassa och fettvävnad. 

Pedagogiska meriter

Våren 2015 blev jag av studenterna vald till årets bästa lärare på sjuksköterkseprogrammet.