Om mig

Leg Sjukgymnast, Specialistkompetens Intensivvård

MSc. med huvudområde klinisk medicinsk vetenskap.

Kliniskt verksam på IVA, NKS.

Involverad i uppstart av post-IVA-mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Forskningsbeskrivning

"MIDAS" - Mobilization Immediately after Abdominal Surgery.

Including

RCT about the respiratory effects of immediate mobilization, within 2 hours after arrival at the postoperative recovery unit, after elective abdominal surgery.

Patients´ and healthcare professionals´ experiences of immediate mobilization - at the postoperative recovery unit.

Pedagogiska meriter

2017 -> föreläser om non-invasiv-ventilation, respirationsfysiologi och andningsträning på Specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård på KI.

2018 - 2019 bihandledare till 2 magisterprojekt på KI. 

 

Övrigt:

Kapitel om Sjukgymnastiska behandlingsåtgärder på intensivvårdsavdelning i Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Olséni L, Wollmer P. Studentlitteratur.

Kliniska riktlinjer för Fysioterapi - Riktlinjer för tidig mobilisering av vuxna patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kli…

Nationella plattformen för fysioterapeuter och Covid-19 (tillsammans med Malin Nygren-Bonnier och Monika Fagevik Olsén). 

Akademiska priser och utmärkelser

Karolinapriset 2014 för Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas´ patientfokus - "Patienten alltid först".