Anna Smed Sörensen

Anna Smed Sörensen

Senior forskare

Om mig

Jag är docent och forskargruppsledare vid enheten för immunologi och allergi, institutionen för medicin Solna.

Jag har en magisterexamen (MSc) i biologi från Uppsala universitet. Jag har en doktorsexamen (PhD) i experimentell medicin från Karolinska Institutet (Centrum för infektionsmedicin). Efter min disputation flyttade jag till USA för postdoktorala studier på Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA och senare på Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA. 2010 återvände jag till KI som forskarassistent med stöd från Marie Curie/Vinnmer från Vinnova och ett Unga forskare-anslag från Vetenskapsrådet. Sedan 2014 är jag forskargruppsledare på institutionen för medicin, Solna. Jag har erhållit stöd från Karolinska Institutet bl.a. en tjänst via KIs karriärstege. Jag har nu en forskartjänst finansierad av Hjärt-Lungfonden.

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupp studerar immunceller, speciellt dendritiska celler och monocyter och deras betydelse vid infektion och inflammation i luftvägarna hos människa.