Om mig

Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Arbetar som Adjunkt inom omvårdnad och undervisar på Sjuksköterskeprogrammet samt på Specialistutbildningen intensivvård.

Sedan hösten 2021 är jag även Doktorand vid Örebro Universitet, med ett forskningsprojekt om altruism och sjuksköterskors villighet att vårda med risk för egen hälsa och liv under en pandemi.                      

Jag är medlem i Svensk Sjuksköterskeförenings, SSF, etiska råd sedan 2017.

Mina fokusområden är etik, vård i livets slutskede, mötet med närstående, framför allt inom akutsjukvård/intensivvård, samt barn som närstående.

Tidigare har jag arbetat som Intensivvårdssjuksköterska vid CIVA, Centralintensiven, Karolinska Universitetssjukhuset (1997–2020). Under denna anställning har jag även haft olika uppdrag och tjänster inom etiken, de sista tre åren som Universitetssjuksköterska med inriktning etik (50%) samt medlem av Karolinska sjukhusets etikråd.

Utbildning

Doktorandutbildning, Örebro Universitet, 2021 – pågående

Filosofie Masterexamen med huvudområde omvårdnad, Göteborgs Universitet 2012

Filosofie Kandidatexamen med huvudområde omvårdnad, Karolinska Institutet 2010

Specialistutbildning sjuksköterska inom intensivvård, Vårdhögskolan Gävle, 1997

Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Göteborg 1994