anna_bild.jpg

Anna Schandl

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och har arbetat i många år med intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Där startade jag bland annat en uppföljningsmottagning för överlevande intensivvårdspatienter. År 2013 blev jag medicine doktor. Idag är jag docent i omvårdnad och aktiv som forskare i forskargrupperna för Kirurgisk vårdvetenskap samt Anestesi och Intensivvård på Södersjukhuset. Jag är också huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för fem doktorander.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har en  klinisk förankring och min forskning är fokuserad på fysisk, psykologisk och kognitiv återhämtning efter akut livshotande sjukdom och intensivvård. Forskningen rör också hälso-relaterad livskvalitet hos patienter som opererats för matstrupscancer. Jag arbetar främst med data insamlad från nationella kohortstudier.

Utbildning

  • 2021 Docent i omvårdnad, Karolinska Institutet
  • 2013 Doktorsexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet.  Titel: ”Physical and psychological problems after critical illness – prediction, detection and treatment” Huvudhandledare: Peter Sackey
  • 2012 Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  • 2001 Kandidatexamen i vårdvetenskap, Vårdhögskolan i Uppsala
  • 1997 Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Vårdhögskolan i Göteborg
  • 1993 Allmän hälso-och sjukvårdsutbildning, Vårdhögskolan i Östersund  

Akademiska priser och utmärkelser

Patientsäkerhetspriset, Stockholms Läns Landsting 2012 och 2015 Bemötandepriset, Stockholms Läns Landsting 2011 Karolinapriset, Karolinska Universitetssjukhuset 2011