Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och har arbetat i många år med intensivvård i Region Stockholm. År 2013 blev jag medicine doktor. Idag är jag docent i omvårdnad och  forskargruppsledare i forskargruppen för Anestesi och intensivvård på Södersjukhuset: https://ki.se/kisos/anestesi. Jag är huvudhandledare för tre doktorander och bihandledare för fem.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har en stark klinisk förankring och är främst fokuserad på återhämtning efter akut livshotande sjukdom och intensivvård, men också efter operation för matstrupscancer. Jag arbetar främst med data insamlad från nationella och regionala kohortstudier, men även med kvalitativ forskning.

Utbildning

  • 2021 Docent i omvårdnad, Karolinska Institutet
  • 2013 Doktorsexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet.  Titel: ”Physical and psychological problems after critical illness – prediction, detection and treatment” Huvudhandledare: Peter Sackey
  • 2012 Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  • 2001 Kandidatexamen i vårdvetenskap, Vårdhögskolan i Uppsala
  • 1997 Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Vårdhögskolan i Göteborg
  • 1993 Allmän hälso-och sjukvårdsutbildning, Vårdhögskolan i Östersund
     

Akademiska priser och utmärkelser

Patientsäkerhetspriset, Stockholms Läns Landsting 2012 och 2015
Bemötandepriset, Stockholms Läns Landsting 2011
Karolinapriset, Karolinska Universitetssjukhuset 2011