Om mig

Jag är programdirektor för Fysioterapeutprogrammet sedan 2019 och disputerad adjunkt på sektionen för Fysioterapi, Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.

Min forskningsbakgrund har omfattat både geriatrisk fysioterapi och medicinsk pedagogik.

Jag har där studerat motorikstörningar hos personer med kognitiva sjukdomar och inom det pedagogiska fältet har jag ett särskilt intresse för professionsutveckling och lärande.

Sedan länge har jag ett starkt engagemang för kvalitet, förbättringskunskap och egen professionsutveckling. Under min tid utanför KI, 2009–2015, har jag arbetat med professionsutveckling och portfoliometodik på Fysioterapeuterna och där haft ett nära samarbete med andra professionsförbund, beslutsfattare och myndigheter inom hälso- och sjukvård.

Det var kunskaper som jag tog med mig till Fysioterapeutprogrammet där vi tillämpar portfoliometodik för att främja en reflekterande praktik och synliggöra lärande.

Sedan 2016 är jag ledamot i KI:s Pedagogiska Akademi och ingår i forskningsgruppen MINT på LIME.

Forskningsbeskrivning

Mitt tidigare forskningsfält var grundat i klinik med fokus på kognition och motorik. Jag har sedan lämnat området och kliniken och fokuserar numer enbart på utbildning och lärande.

Just nu medverkar jag i tre olika projekt, ett syftar till att utveckla undervisning kring kulturell sensitivitet i grundutbildningen, ett annat syftar till att identifiera nödvändiga kompetenser för fysioterapeuter som möter personer med flyktingbakgrund och att utveckla en webbaserad kurs i ämnet. Det tredje projektet syftar till att bättre förstå hur studenter från olika professioner och utbildningsnivåer lär sig urskilja och förstå anatomi utifrån visualisering.

Pedagogiska meriter

Kursledare och undervisning på grundutbildningen, Fysioterapeutprogrammet. Tidigare kursledare och undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildning i fysioterapi samt i interprofessionella sammanhang. Föreläst vid flera universitet i Sverige och utomlands. Varit utbyteslärare i Spanien. I samarbete med sektionen för arbetsterapi har jag utvecklat ett helt distansbaserat magisterprogram inom demenskunskap.

 

Utbildning

Sjukgymnast 1993

Amerikansk sjukgymnast examen 1994

Med dr 2005

MSc medicinsk pedagogik 2013

Framtidens utbildningsledare 2017

Akademiska priser och utmärkelser

Gun & Bertil Stohnes forskningsstipendium 2005