Om mig

  • Administratör på enheten för logopedi
  • VIL koordinator

Karolinska sedan 2010 varav IMM till november 2018, sedan vid enheten för logopedi.

Studier:

  • MIRAA studien
  • Jollerkoll
  • KHAST/Karolinska Handball study
  • KIC/Karolinska Football Injury Cohort
  • STONE/STockholm Neck Trial
  • MINT /Manual Intervention Trial

Jag har utfört research för en hälsoekonomisk aspekt av en tidigare utförd RTC,  medförfattare i ett Study Protocol för STONE samt i en hälsoekonomisk publikation för samma studie. 

Ekonom i Stiftelsen Riskminder samt deltagit i framtagande av prototyp av visualiseringssystem för gen-miljö interaktioner för RA patienter. 

Utbildad ekonom med erfarenhet från revision och consulting.