Om mig

Min bakgrund är inom biomedicin (Lunds Universitet) med fokus på neurovetenskap. I min avhandling undersökte jag molekylära mekanismer inom Parkinsons sjukdom vid Karolinska Institutet och National Institute of Health (USA). Som postdok har jag skiftat från Parkinson till att försöka förstå vilka molekylära mekanismer som driver utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Sedan 2015 ingår jag i Miia Kivipelto och Angel Cedazo-Minguez respektive forskargrupper med syftet att förstå hur prevention och riskfaktorer samspelar med kända och nya sjukdomsmekanismer.  

Forskningsbeskrivning

Alzheimers sjukdom drabbar individer och familjer på ett fruktansvärt sätt och antalet drabbade ökar ständigt. Det finns en rad kända riskfaktorer för Alzheimers sjukdom, vilka har identifierats genom epidemiologiska studier. Preventiv intervention är ett fält som ständigt ökar i betydelse då man hoppas kunna fördröja initieringen och mildra framfarten av Alzheimers. Målet med min forskning är att förstå mer om vilka cellulära mekanismer och signaleringskaskader som påverkas av prevention och risk vid Alzheimers sjukdom. Genom at undersöka hur gen och miljö påverkar hjärnan på molekylär nivå, kan vi förhoppningsvis hitta nya behandlingsstrategier och individualiserade terapier. Specifikt är vi intresserade av ApoE genotyp, kolesterolmetabolism och nivåer av antioxidanter. I vår forskning använder vi en kombination av kliniska prover (hjärnmaterial, ryggmärgsvätska, blod) transgena modeller och cellinjer.  

Utbildning

Kurs i grundläggande högskolepedagogik (2014)

Medicine Doktor, Karolinska Instituet (2010)

Magisterexamen i Biomedicin, Lunds Universitet (2005)