Anna Martling

Anna Martling

Professor/överläkare

Dekan KI, Campus Nord

Om mig

Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Hon försvarade sin avhandling om ändtarmscancer 2003, blev certifierad kirurg 2004, docent 2009. 2014 blev Martling professor i kirurgi. Sedan 2019 innehar hon tjänsten som dekan vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Sedan 2008 leder hon forskargruppen och ansvarar för forskningsområdet kolorektalkirurgi med särskilt fokus på kliniska-, translationella och epidemiologiska studier av kolorektal cancer. Ett särskilt intresse för Martlings forskargrupp har varit prediktiva och prognostiska biomarkörer, acetylsalicylsyra, strålbehandling, tidpunkt för operation och utveckling av nya kirurgiska tekniker. Anna Martling har lyckats integrera forskargruppens arbete fullt ut i kliniken och har skapat en unik kreativ och akademisk kultur som stödjer högkvalitativ klinisk forskning.

Hennes forskning har fått ett flertal priser. 2013 fick Anna Martling Svensk Kirurgisk förenings Stora Forskningspris. 2021 fick hon priset Årets cancerforskare av Cancerfonden. Hon anses vara en världsledande expert inom sitt område och är en frekvent föreläsare i Sverige och utomlands. Professor Martling är hedersledamot vid Royal College of Surgeon of England (FRCS), American Colleges of Surgeons (FACS) och American Society of Colorectal Surgeons (FASCRS). Professor Martling är ordförande i Swedish Colorectal Cancer Study Group, som är ett nationellt forskningsnätverk för kolorektal cancer i Sverige. Mellan 2015-2018 var hon ordförande i European Society of ColoProctologys (ESCP:s) programkommitté och ansvarig för det vetenskapliga programmet för ESCP:s årliga möte. Sedan 2020 är professor Martling koordinerande ordförande för arbetsgruppen för implementering av precisionsmedicin i vården i Region Stockholm.

Anna Martlings forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, KI och Region Stockholm. 2014 mottog hon Vetenskapsrådets dittills största bidrag för klinisk behandlingsforskning på 25 miljoner kronor.

Angelägna frågor

Vi på Karolinska Institutet (KI) måste gemensamt skapa en stimulerande och forskningsfaciliterande miljö som möjliggör en världsledande grundvetenskaplig-, translationell-, och klinisk forskning och som tillsammans skapar värde genom att bidra med kunskap om livet och som förbättrar människors hälsa. En viktig komponent i detta är införandet av det som har kommit att kallas precisionsmedicin. Genom att driva detta projekt i samverkan mellan KI, SciLifeLab, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm hoppas vi kunna uppnå att viktiga medicinska framsteg, nya rön och teknologier kan implementeras i vården och skapa mer precisa, individualiserade diagnostiker och terapier i absolut framkant. En annan viktig komponent för att uppnå detta är att vi gemensamt skapar förutsättningar för lagring, bearbetning, integrering och analys av stora mängder komplexa data, vilket bidrar till utvecklandet av precisionsmedicin men även möjliggör secondary use av hälsodata för forskning.

KI står samtidigt inför nya utmaningar men också betydande möjligheter i och med de stora förändringarna av sjukvårdsstrukturen inom Region Stockholm. Det är då av yttersta vikt att det medicinska universitetet KI är aktivt och delaktigt i de förändringar som vi står inför och tillvaratar tillfället att bygga en excellent forskning- och utbildningsmiljö för framtiden där forskning och utbildning är integrerade och naturliga delar av vårt sjukvårdssystem på alla nivåer, oavsett driftsform och vårdgivare.

Forskningsbeskrivning

Ansvarig huvudprövare (PI) för forskningsstudierna ALASCCA och CITCCA

Fem utvalda publikationer:

CRCBaSe: a Swedish register-based resource for colorectal adenocarcinoma research.
Weibull CE, Boman SE, Glimelius B, Syk I, Matthiessen P, Smedby KE, Nordenvall C, Martling A
Acta Oncol 2023 Apr;62(4):342-349

Effect of a surgical training programme on outcome of rectal cancer in the County of Stockholm. Stockholm Colorectal Cancer Study Group, Basingstoke Bowel Cancer Research Project.
Martling AL, Holm T, Rutqvist LE, Moran BJ, Heald RJ, Cedemark B
Lancet 2000 Jul;356(9224):93-6

The Stockholm II trial on preoperative radiotherapy in rectal carcinoma: long-term follow-up of a population-based study.
Martling A, Holm T, Johansson H, Rutqvist LE, Cedermark B,
Cancer 2001 Aug;92(4):896-902

Dissociation of EphB2 signaling pathways mediating progenitor cell proliferation and tumor suppression.
Genander M, Halford MM, Xu NJ, Eriksson M, Yu Z, Qiu Z, et al
Cell 2009 Nov;139(4):679-92

Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial.
Erlandsson J, Holm T, Pettersson D, Berglund Å, Cedermark B, Radu C, et al
Lancet Oncol. 2017 03;18(3):336-346

Akademiska priser och utmärkelser

2023 Honorary Fellow of European Society of Coloproctology (FESCP)

2023 Honorary Fellow of American College of Surgeons (FACS)

2022 Honorary Fellow of Royal College of Surgeons of England (FRCS)

2021 Årets Cancerforskare, Cancerfonden

2020 Honorary Fellowship of American Society of Colon and Rectal Surgeons (FASCRC)

2019 Tarmcancerpriset, ILCO

2019 Med dr Axel Hirsch Pris, Karolinska Institutet

2018 Hilda och Alfred Erikssons pris, Kungliga Vetenskaps Akademin

2017 Marc-Claude Marti Lecture, Villars, Schweiz

2016 Årets Lennanderföreläsare, Svenska Läkaresällskapet

2015 The Edward Wilson Lecture, Sydney, Australia

2013 Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris