Anna Maria Böök, Director of Communications

Anna Maria Böök

Avdelningschef

Om mig

Jag är kommunikationsdirektör på KI och avdelningschef för kommunikationsavdelningen sedan september 2019. Ett av mina uppdrag är att utveckla KI:s kommunikation i linje med Strategi 2030. Jag har erfarenhet från liknande roller på andra myndigheter: https://www.linkedin.com/in/annamariabk/

Resurser, tips och anvisningar för att kommunicera på KI: https://medarbetare.ki.se/kommunikationsstod