Anna Manfredsson. Foto: Jörgen Jönsson

Anna Manfredsson

Kommunikatör

Om mig

Jag är kommunikatör vid institutionen för odontologi och universitetstandvården. Det innebär att jag ansvarar för det övergripande kommunikationsarbetet på institutionen och universitetstandvården. I uppdraget ingår allt från att utveckla kommunikationen i organisationerna och planera kommunikationen utifrån verksamheternas vision och mål till att faktiskt genomföra kommunikationsinsatserna. Jag är också institutionens och universitetstandvården huvudredaktör, vilket betyder att jag ansvarar för de båda organisationernas sajter på intranät, KI:s medarbetarportal och ki.se. Se gärna ki.se/dentmed och ki.se/universitetstandvard.

Utbildning

Jag är utbildad språkkonsult i svenska vid Umeå Universitet, men har även läst ytterligare svenska vid Göteborgs Universitet och en ettårig reportageutbildning på Gotlands folkhögskola.