Om mig

Anna Lindblad forskar och undervisar i medicinsk etik vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på etiska frågor i livets slut. Det rör sig bland annat om empiriska och normativa undersökningar av åtgärder såsom läkarassisterat suicid och avbrytande av livsuppehållande behandling. Jag är även intresserad av etiska frågor i klinisk psykiatri.

Avhandling: Lindblad Anna (2013), End-of-life decisions: Studies of attitudes and reasoning, Karolinska Institutet, Stockholm.