Anna Lantz

Anna Lantz

Anknuten till Forskning

Organisation:

Om mig

Anna Lantz (fd Wallerstedt)

Docent och biträdande överläkare i Urologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Forskar inom prostatacancer parallellt med det kliniska arbetet med fokus på optimering av detektion, monitorering samt utvärdering av kirurgisk behandling. 

Avhandling: Outcomes after surgical treatment of localized prostate cancer with focus on urinary incontinence and short term complications

Efter jag avslutat min doktorsexamen var jag postdoktor på Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik på Karolinska Institutet inom Stockholm3-gruppen och genomförde som ansvarig (PI) STHLM3AS-studien med målet att förbättra uppföljningen av män med lågrisk-prostatacancer. Under 2019-2020 var jag baserad i New York och arbetade som postdoktor på Mount Sinai Hospital med forskning inom prostatacancer. 

Forskningsbeskrivning

Utvärdering av nya behandlingsmetoder

- Min tidigare forskning har visat att kirurgisk behandling av prostatacancer är förknippat med stor risk för biverkningar i form av impotens och urinläckage vilket påverkar livskvalitén betydande. Jag driver nu ett nytt forskningsprojekt med målet att utvärdera en ny behandlingsmetod för lokaliserad prostatacancer, PRIS-studien. Ny bilddiagnostik med magnetkamera har möjliggjort att bättre lokalisera tumörer i prostata och metoder för fokal behandling med mindre risk för sidoeffekter har utvecklats under de senaste årtiondena. Det finns ett flertal olika tekniker som används och tidiga studier har visat att samtliga tekniker har en minskad risk för biverkningar i form av inkontinens och impotens jämfört med konventionell behandling med operation eller strålning. Vårt syfte är att utvärdera fokalbehandling av prostatacancer med IRE teknik med bevarad chans för bot, men där sidoeffekterna och vårdtiden är reducerad jämfört med traditionell behandling. Studien startade i september 2022 som ett samarbete mellan sjukhusen i Stockholm och är godkänd av etikprövningsmyndigheten. 

Medicinskt ansvarig läkare i projektgruppen för organiserad prostatacancertestning, Region Stockholm-Gotland

- Forskning har visat att prostatacancerscreening med PSA för minskar risken för död. Dock har PSA-ledd screening lett till överdiagnostik av icke-behandlingskrävande prostatacancrar och varit den största anledningen till att screening för prostatacancer inte införts, trots att det är vår vanligaste cancerform. Men utvecklingen har gått fort framåt de senaste åren och prostatadiagnostiken har förändrats i grunden, framförallt med utvecklingen av magnetkamerabilder som en del i utredningen. Inom urologin vill vi verka för att förbättra diagnostiken av prostatacancer för att upptäcka alla cancrar i tid, när de fortfarande är botbara. Organiserad prostatacancertestning (OPT) startade i Region Stockholm Gotland 2022 där vi initialt bjuder in män som är 50 år till testning. OPT är ett pilot-projekt som pågår fram till 2024. 

Förbättrad uppföljning för män med lågriskprostatacancer

- Jag driver två studier med syftet att förbättra uppföljningen av män med lågriskprostatacancer, STHLM3AS och STHLM3AS-NorDCaP. Målet är att förbättra hur vi idag väljer ut och följer män med lågriskprostatacancer genom att använda en kombination av Stockholm3-testet och magnetkameraundersökning. STHLM3AS studien utvärderade 309 män från augusti 2018 till december 2019 och resultaten visar att den nya uppföljningen leder till ökad detektion av behandlingskrävande cancer samtidigt som man minskar behovet av upprepade provtagningar. Nu planerar vi utvidgade analyser inom STHLM3AS NorDCaP, en multicenter valideringsstudie av STHLM3AS där vi bjuder in män med lågriskprostatacancer från Norge, Danmark, Finland och Sverige att delta. En implementering av våra resultat på dagens uppföljningsprotokoll kan få viktig inverkan på denna stora grupp av män som går på livslång canceruppföljning, i form av minskad provtagning samt att rätt män väljs ut för behandling.

 

Pedagogiska meriter

Leadership and pedagogical training

2019 Teaching and Learning in Higher Education Distance (GHPD) Course

2018-19 Head of urological education, Karolinska University Hospital

2017- Teacher for medical students at the Department of Urology in Karolinska Hospital

2016-17 Teacher in Research School for clinicians in Epidemiology, Karolinska Institutet

Teaching experience Around 140 teaching hours at Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet. The teaching has involved lectures, seminars and bed side /OR teaching.

Utbildning

2021 Docent (Karolinska Institutet)

2019-2020 Postdoc (Icahn School of Medicine, Mount Sinai Hospital, New York)

2018 Specialistläkare i Urologi

2016-2018 Postdoc (Inst för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet)

2015 Medicine Doktor (Inst för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet)

2008 Leg. läkare (Karolinska Institutet)

Akademiska priser och utmärkelser

2021- Principal Investigator for site 723 in EMBARK - MDV3100-13

2018- SLL Postdoc

2011-2016 SLL Research Resident 

2011 26th Annual EAU Congress in Vienna, Best Poster Presentation Award

Research grants

2020 Åke Wibergs Stiftelse

2020 Karolinska Institutets Research Grant

2020 Svenska sällskapet för medicinsk forskning

2020 Prostatacancerförbundet

2019-2020 Svenska Läkaresällskapets Postdoc

2019 Hirsch resebidrag för kirurger

2018-2019 Postdoc, Stockholm County Council

2017 Grant, Johan Hedins Stiftelse

2011-2016 Research-Resident in Urology, Stockholm County Council