Om mig

Jag är professor i integrativ cellfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, och ordförande för det strategiska forsknings programmet i diabetes (https://ki.se/en/srp-diabetes/strategic-research-programme-in-diabetes-srp-diabetes)   Min forskning syftar till att förstå hur insulinkänslighet regleras, speciellt i skelettmuskeln.  

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av hur insulinsignalen fungerar på molekylär nivå.  Min forskning fokuserar för närvarande  på tre breda områden, alla centrerade kring skelettmuskelmetabolism. Dessa inkluderar studier kring hur icke-kodande RNA styr muskelmetabolism och insulinkänslighet, transkriptionell reglering av skelettmuskelmetabolism och effekterna av metaboliter, hormoner och andra cirkulerande faktorer. Vi är intresserade av hur insulinkänslighet och glukosmetabolism påverkas av typ 2 diabetes och av träning, både på cellnivå och genom att studera personer med eller utan typ 2 diabetes efter olika träningsinterventioner.

 

Motion påverkar nyckelgener vid typ 2-diabetes - intervju med Anna Krook i tidskriften Från cell till samhälle, 2010 

Framtidens läkemedel kan ge liknande effekt som träning

Akademiska priser och utmärkelser

The DPLU/LUDC Nordic Prize 2013